Wybierz język
  Wybierz język

Zapisy on-line do Biblioteki Politechniki GdańskiejUwaga: Studenci I roku, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, mają już aktywne konta w katalogu komputerowym.
Parametry logowania dla studentów Politechniki Gdańskiej:

Login: 5200999999, gdzie: 5200-kod Politechniki Gdańskiej, 999999-nr albumu
Hasło: pierwotnym hasłem jest nr PESEL.

Student
Student podyplomowy
Pracownik
Doktorant
Student MBA
Student z wymiany
Pracownik emerytowany

Czytelnicy innych uczelni
Czytelnik Norm/Konto kaucyjneCHAMO - Katalog Biblioteki Politechniki GdańskiejKOMPETENCJE INFORMACYJNE

Materiały dydaktyczne

Test