Wybierz język
  Wybierz język

Zapisy on-line do Biblioteki Politechniki GdańskiejUwaga: Studenci I roku, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, mają już aktywne konta w katalogu komputerowym.
Parametry logowania dla studentów Politechniki Gdańskiej:

Login: 5200999999, gdzie: 5200-kod Politechniki Gdańskiej, 999999-nr albumu
Hasło: pierwotnym hasłem jest nr PESEL.

Student PG
Dyplomant PG
Pracownik PG
Doktorant PG
Słuchacz studiów podyplomowych PG (MBA i inne)
Pracownik emerytowany PG

Student z wymiany

Pracownicy i studenci innych uczelni
Czytelnik spoza PG (normy, konto kaucyjne)CHAMO - Katalog Biblioteki Politechniki GdańskiejKOMPETENCJE INFORMACYJNE

eNauczanie-materiały dydaktyczne

eNauczanie-testy