Wybierz język
  Wybierz język

Zapisy on-line do Biblioteki Politechniki GdańskiejParametry logowania:

Login:
- studenci Politechniki Gdańskiej: 5200xxxxxx, gdzie xxxxxx-nr albumu,
- pracownicy Politechniki Gdańskiej: 5201xxxxxx, gdzie: xxxxxx-nr ewidencyjny pracownika,
- doktoranci Politechniki Gdańskiej: 5202xxxxxx, gdzie: xxxxxx-nr albumu,
- studenci innych Uczelni: 9999xxxxxx, gdzie 9999-kod Uczelni, xxxxxx-nr albumu,
- pracownicy innych Uczelni: 9999xxxxxx, gdzie: xxxxxx-nr ewidencyjny pracownika,
- pozostali czytelnicy: xxxxxx, gdzie: xxxxxx-nr karty użytkownika (zgodnie z Regulaminem biblioteki).

Hasło: podane przy rejestracji. Funkcja zmiany/reset hasła jest dostępna w komputerowym katalogu bibliotecznym.

Student PG
Dyplomant PG
Pracownik PG
Doktorant PG
Słuchacz studiów podyplomowych PG (MBA i inne)
Pracownik emerytowany PG

Student z wymiany

Pracownicy i studenci innych uczelni
Czytelnik spoza PG (normy, konto kaucyjne, bazy danych)CHAMO - Katalog Biblioteki Politechniki GdańskiejKOMPETENCJE INFORMACYJNE

eNauczanie-materiały dydaktyczne

eNauczanie-testy