KONTO CZYTELNIKA | Zachowaj sesję | Nowa sesja |
  Wybierz język
Zachowaj sesję Nowa sesja
  Wybierz język
Katalog BG PG
Start Przez słowa w opisach Przez słowa w hasłach Rezerwacje External Databases Zaawansowane Schowek

Proste
Terminy wyszukiwawcze:

Katalog Politechniki Gdańskiej

Wyszukiwanie szybkie
Terminy wyszukiwawcze:
Wszędzie
Książki
Gazety
Czasopisma
Elektroniczne

Filtry wyszukiwania

Ustawienia filtrów
Brak

Liczba rekordów w schowku: 0

Historia przeszukiwań

Dyżur w Informacji Naukowej


Dyżur w wypożyczalni


Zapisy on-line do BG PGStudent
Student podyplomowy
Pracownik
Doktorant
Student MBA
Student z wymiany

Czytelnicy innych uczelni
Czytelnicy spoza PG

INNE LINKICHAMO-nowy katalog BGPG

Lista nowych książek

KOLEKCJE CZASOPISM
Gazety
Czasopisma

INFORMACJE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
Godziny otwarcia
Cennik usług i opłat

KOMPETENCJE INFORMACYJNE I
Materiały dydaktyczne
Test

NASBI Wypożyczalnia e-booków

PBC
ibukPolska baza książek elektronicznych

KATALOGI CENTRALNE
Nukat NUKAT
BN Biblioteka Narodowa
KaRo KaRo

WYSZUKIWARKI
Google books Google books
Google scholar Google scholar

Informacje dla czytelników


 Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej udostępniła czytelnikom nową wersję katalogu komputerowego. Nowy katalog pracuje w systemie CHAMO i umożliwia poszukiwanie materiałów przy pomocy nawigacji fasetowej, czyli zestawu faset, np. autor, temat, rok wydania, język publikacji, lokalizację itd. Zapraszamy do korzystania z nowej wersji katalogu i zwracamy się z prośbą o przesyłanie wszelkich uwag i sugestii związanych z funkcjonalnością i użytkowaniem CHAMO. Stara wersja katalogu komputerowego będzie dostępna dla czytelników do dnia 31.07.2016 roku.
 Elektroniczna Legitymacja Studencka pełni rolę karty bibliotecznej. Aby zalogować się na swoje konto czytelnicze należy podać 5200XXXXXX, gdzie XXXXXX jest nr albumu. Hasłem pierwotnym jest Nr Pesel. Studenci przyjęci na I rok w systemie eRekrutacji mają aktywne konta w katalogu komputerowym.
 Aby zamówić książkę, po zalogowaniu się należy przejść do wyszukiwania prostego, złożonego lub zaawansowanego. Po zakończeniu pracy należy wylogować się klikając zakładkę Nowa sesja.
 Książki dla studentów wypożyczane są na okres 1 miesiąca z możliwością prolongaty na następne miesiące. Prolongata nie jest możliwa jeżeli inny czytelnik ustawił się do danej pozycji w kolejce.
 Przed ustawieniem się w kolejce, należy sprawdzić czy są jeszcze wolne egzemplarze danego tytułu. Zamówienie z kolejki jest ważne 90 dni od daty rezerwacji.
 Wszyscy czytelnicy posiadający konto w systemie bibliotecznym i zainteresowani otrzymywaniem wiadomości z systemu bibliotecznego, proszeni są o podanie/aktualizację adresu E-mail w swoim koncie czytelniczym. System wysyła elektroniczne informacje dotyczące zamówień i wypożyczeń czytelnika. E-mail jest niezbędny do odzyskania hasla w katalogu komputerowym.
 Zgodnie z regulaminem Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, system biblioteczny nalicza kary za niezwrócone w terminie książki. Oszacowana kwota kary jest widoczna w koncie czytelnika. W momencie zwrotu książki, kwota kary jest przeliczana na dzień zwrotu. Proszę sprawdzać datę zwrotu książek w swoim koncie, dokonać prolongaty lub zwrócić je do Wypożyczalni.
• Wpłaty na konto za nieterminowy zwrot książek
 Nr konta: 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
 Tytuł wpłaty:
 -Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
 -Opłata za nieterminowy zwrot książek
 -Imię i nazwisko czytelnika, nr karty bibliotecznej
Ważne: Prosimy o niezwłoczne przesłanie skanu dowodu wpłaty lub potwierdzenia elektronicznego przelewu na adres e-mail: bgczytel@pg.gda.pl


Wszelkie zapytania
dotyczące konta i problemów z logowaniem
prosimy kierować pod adres bgczytel@pg.gda.pl
www.bg.pg.gda.pl
Wybierz język